Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak gelieve dit zo spoedig mogelijk door te geven

> 48 uur op voorhand:

 Kosteloos 

< 48 uur op voorhand of bij het niet komen opdagen:

- De sessie zal worden aangerekend, hiervoor is er geen terugbetaling van het ziekenfonds voorzien. 

- Wanneer er sprake is van overmacht kan het afzien van deze verzuimvergoeding besproken worden met de desbetreffende hulpverlener.

Situaties van overmacht zijn:  

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
  • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner
  • Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)
  • Plotselinge ziekte